เช็คเบี้ยประกันที่เหมาะสำหรับคุณได้ทันที

 
1 เริ่มต้น 2 ต่อไป 3 สมบูรณ์
0%
ข้อมูลพื้นฐาน
loading...

ความรู้ประกันภัยรถยนต์เบื้องต้น

ความรู้ประกันภัยรถยนต์

เลือกซื้อประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

หลายๆ คนที่ขับรถยนต์มักจะคิดว่าการซื้อ "ประกันรถยนต์" คือภาระทางการเงินเพิ่มเติม ที่ไม่ค่อยจะอยากเสียเท่าไหร่ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า จริงๆ มันคือวิธีการจัดการ "ความเสี่ยง" ได้ดี เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือไม่ หรืออาจจะมีคนขโมยรถ เป็นต้น

การขับรถ คุณอาจจะเจออันตรายได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าใครจะเป็นคนผิดก็ตาม การที่คุณไม่มีประกันคุ้มครองไว้ คุณอาจจะต้องจบลงด้วยการเสียเงินมากกว่าที่คุณในการซ่อมแซมค่าเสียหายต่างๆ เป็นต้น

คำแนะนำประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ภาคสมัครใจ

เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 
ของผู้เอาประกันภัยที่ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน ณ ปัจจุบันกรมธรรม์ที่ออกสู่ท้องตลาดจะให้ความคุ้มครอง โดยแบ่งตามประเภทของกรมธรรม์ดังต่อไปนี้